Cultuur speelde in het begin van 20e eeuw een grote rol. Het was een manier om je te uiten maar het paste ook bij een ontwikkelingsproces. Voor het eerst was er een generatie zonder grootschalig analfabetisme. De welvaart groeide en er ontstond ruimte in geld en tijd voor andere behoeften. Maatschappelijke instituties als de kerken stimuleerden de verheffing van de bevolking en de goede zeden. parochiehuizen, verenigingsgebouwen of dorphuizen waren de ontmoetingsplaatsen voor koren, toneelverenigingen, leesclubs, vakorganisaties en gezelligheidsverenigingen. Vanaf 1930 had Stoppeldijk ook een verenigingsgebouw. Tot die tijd speelde men mogelijk in de schuur op de achtergrond.

 

Te Stoppeldijk was rond 1920 ook een toneelvereniging opgericht. Van dit gezelschap is een foto bewaard gebleven. Ik neem aan dat deze foto dateert uit de begintijd van dit gezelschap. De meeste afgebeelde personen zijn onbekend, een tweetal ken ik namelijk .De derde van links is Cesar de Schepper de 5e van links is zijn Domien de Schepper. Wie kent de andere personen of kan iets meer vertellen over dit toneelgezelschap te Stoppeldijk.

Indien u meer wilt weten over het bewaren en documenteren van oude foto's door de vrienden van het Hulster archief klik dan op. Het land van Hulst op oude foto's