Het archief van de gemeente Hulst.

De archiefdienst van de gemeente Hulst heeft een eigen pagina op de site van de gemeente Hulst. Op deze pagina staan de openstellingtijden en de archieven die hier zijn opgeslagen. De leeszaal van het archief is gevestigd in het Landshuis. Dit was tot 1796 de zetel van het voormalige Hulster Ambacht. In deze prachtige entourage kunt u uw stukken raadplegen. Bovendien staat hier ter inzage de bibliotheek van de oudheidkundige kring van de vierambachten. Deze bestaat uit een grote collectie boeken vooral over de streek en het aangrenzende Vlaanderen.

Van een groot deel van het archief staat de inventaris op het internet namelijk op http://www.archieven.nl . Hier vindt u de inventaris van de gemeenten Boschkapelle, Graauw en Langendam, Ossenisse en Stoppeldijk en Vogelwaarde. Voorts staat hier de inventaris van notaris van Dalsum en het archief van de parochie Sint  Willibrordus te Hulst. De aangegeven gemeente archieven geven een indruk van welke informatie ook voor de andere gemeenten beschikbaar is. Deze inventaris vormt een goede ruggensteun bij het zoeken naar de gewenste documenten.

In de leeszaal liggen ook een aantal genealogische bronnen uit het land van Hulst en het  aangrenzende deel van Vlaanderen ter inzage en u kunt er de resultaten van een aantal genealogische onderzoeken met betrekking tot families uit het land van Hulst raadplegen.

De archivaris en zijn assistente dienen u graag van advies. Veelal zijn er ook enkele onderzoekers of vrijwilligers aanwezig die u ook kunnen helpen. Een bezoek aan de leeszaal en inzage van het materiaal zijn kosteloos.

 

 

In het 17e eeuws Landshuis is de leeszaal van het archief van de gemeente Hulst gevestigd.

Activiteiten van de vrienden van het Hulster archief.

De activiteiten van de vrienden van het Hulster archief zijn niet op een enkele pagina aan te geven. Bovendien willen we op termijn ook de bereikte resultaten laten zien en de doelen die we nog voor ogen hebben. We willen ons daarbij vooral richten op de bronnen waarvoor de meeste belangstelling bestaat bij de bezoekers. Ggenealogische informatie speelt daarbij een belangrijke rol . De volledige beschrijving moet nog nader worden uitgewerkt maar hier willen we alvast een indruk geven.

Zo willen we een overzicht geven van alle doop-, trouw- en begraaf registers die er bestaan van het land van Hulst en of hier al een transcriptie en of een klapper is gemaakt zullen we dat ook aangeven.

Voorts willen we een overzicht maken van alle interessante secundaire bronnen. Daarbij denk ik aan weesboeken, eveningboeken, notarisakten, personele quotisatie, militaire registers, pachtboeken en pachtcontracten, schepenaktes en transportaktes. Met name het materiaal uit de 16e en 17e eeuw kan  uitkomst bieden als de primaire bronnen tekort schieten.

De lopende activiteiten van transcripties met het stadium waarin deze zich bevinden net begon ongeveer op de helft of haast klaar.

Door voorbeelden van documenten op te nemen willen we laten zien dat het toegankelijk maken van informatie binnen het bereik van haast iedereen ligt, maar dat er ook in het land van Hulst nog enorme uitdagingen liggen om moeilijke werken toegankelijk te transcriberen.

Daarnaast zullen we de genealogische collectie en de in Hulst beschikbare informatie over het land van Hulst op Internet plaatsen. Vooralsnog is het niet de bedoeling volledige klappers en documenten te plaatsen.

 

 

 

Het Rijksarchief in BelgiŽ.

Tot het midden van de 17e eeuw en gedurende de Franse tijd behoorde het land van Hulst tot Vlaanderen. Bovendien stammen veel families uit het land van Hulst oorspronkelijk uit het aangrenzende Waasland. Er is dan ook behoefte aan een inventarisatie van de archieven die voor het land van Hulst van belang zijn. Om een paar voorbeelden te noemen de archieven van de Kloosters die voor onze streek belangrijk waren (Ter Duinen en Boudelo) liggen in BelgiŽ. Indien je zeer geÔnteresseerd bent in Vlaamse archieven die op Zeeland betrekking hebben en omgekeerd kun je bij het Zeeuws archief de CD kopen `Gids voor grensoverschrijdende bronnen in Vlaamse en Zeeuwse archieven`.Een overzicht van de belangrijkste bronnen voor het land van Hulst dient nog samengesteld te worden.

Ook Het Rijksarchief in BelgiŽ beschikken over een uitgebreide internet pagina. Aan het bezoek van de Rijksarchieven in Belgie zijn kosten verbonden.

Het Zeeuws archief.

Het Zeeuws Archief beheert het Archief van het Hulster Ambacht en heeft net als de gemeente Hulst een volledig overzicht van de primaire genealogische bronnen (burgerlijke stand en doop trouw en begraaf registers). Daarnaast zijn er nog een aantal interessante bronnen over de streek waar ik binnenkort een afzonderlijk artikel aan wil wijden.

Het Zeeuws archief heeft een mooie internet site waarmee u uw onderzoek uitstekend kunt voorbereiden. Bezoek aan dit archief en raadpleging van de documenten is gratis.

Als uw wortels in Zeeland liggen kunt u ook het elektronische bestand http://www.zeeuwengezocht.nl  raadplegen. Hierin vindt u alle huwelijksaktes, overlijdensaktes en groot deel van de geboorteaktes vanaf de invoering van de burgerlijke stand (in Zeeuws Vlaanderen in 1796) behalve de aktes waarvoor uit privacy wetgeving geheimhouding  nog vereist is.

In het Zeeuws archief is het genealogische centrum gehuisvest. Deze organisatie beschikt over een aantal documenten en transcripties (afschriften van oude documenten). Daarnaast heeft dit centrum een bestand van de werkgroep Oost Zeeuws Vlaanderen die meer dan 100.000 personen bevat die voor 1796 geboren zijn. Het centrum vraagt een kleine vergoeding als u geen lid bent en een vergoeding voor afdrukken uit de database. Voor mensen die hun onderzoek in de burgerlijke stand hebben afgerond is het raadplegen van het bestand van de werkgroep Oost Zeeuws Vlaanderen zeer aan te bevelen. Om misbruik van de database te voorkomen is het aantal afdrukken dat gemaakt mag worden gelimiteerd.

Archief van de voormalige gemeente Axel.

Als u de geschiedenis van het land van Hulst bestudeert kunt u het archief van de voormalige gemeente Axel niet  buiten beschouwing laten. De culturele grenzen van het land van Hulst waren in het verleden vaak niet gelijk aan de bestuurlijke grenzen. De geografische en religieuze grenzen uit het begin van de 17e eeuw zijn in Zeeuws Vlaanderen nog steeds waarneembaar en zeker voor ons onderwerp zeer relevant.

Het hiernaast afgebeelde kaartje laat zien dat het land van Axel en van Hulst duidelijk gescheiden zijn door een kreken en schorren gebied. Bovendien was het land van Hulst hoofdzakelijk Rooms Katholiek en kent het land van Axel een grote Nederlands Hervormde gemeenschap. De grensstreek ten westen van Heikant en het dorp Boschkapelle behoorden echter bij het Axeler Ambacht terwijl deze cultureel meer verbonden zijn met het land van Hulst. Voor informatie over de periode voor 1796 over Boschkapelle, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe kunt het beste in dit archief te rade gaan. Daarnaast beschikt dit archief over uitgebreide digitale bestanden die deels ook via internet kunnen worden geraadpleegd. Bovendien is de archivaris Carlo Buijsrogge een waar expert op het gebied van de geschiedenis van het land van Hulst.

Voor een uitgebreide toelichting wil ik verwijzen naar de internet pagina van de voormalige gemeente Axel.

 

Deze oude kaart uit het midden van de 18e eeuw maakt duidelijk waarom het land van Hulst en van Axel zo sterk van elkaar verschillen. Een groot deel van het Axeler Ambacht lag op een eiland afgescheiden van de rest van Vlaanderen. Bovendien behoorde het Axeler Ambacht veel vroeger tot de Noordelijke Nederlanden dan het Hulster Ambacht. De oranje lijn midden op de kaart geeft de grens aan tussen het Hulster en het Axeler Ambacht.