Deze pagina geeft een een eerste idee wat we allemaal zouden kunnen ondernemen op het gebied van streekgeschiedenis. IdeeŽn die niet volledig en strak omlijnd zijn, dus uw aanvulling en kritiek zijn erg welkom. Met deze pagina hebben we het volgende doel voor ogen:

  • Het wekken van belangstelling voor de historie van de streek door publicatie van verhalen over de streek maar ook van foto's, oude kranten, documenten en voorwerpen.
  • Het vergemakkelijken van onderzoek door een overzicht te bieden van de archieven die informatie over het land van Hulst bezitten en de hulpmiddelen aangeven om in die archieven te zoeken.
  • Voorbeelden laten zien van documenten uit het archief en aangeven wat vrijwilligers kunnen doen om het zoeken in deze bronnen te vergemakkelijken.
  • Dubbel werk te voorkomen door een overzicht te maken van de lopende activiteiten van (groepen) vrijwilligers om de toegankelijkheid van het archief te verbeteren.
  • Voorbeelden laten zien van voorwerpen, documenten en foto's die bij mensen thuis liggen en het belang aangeven om dit goed te (laten) beschrijven en bewaren.

 

 

Een tegeltje afkomstig uit de boerderij van Cornelis van Trappen burgemeester te stoppeldijk aan het begin van de 19e eeuw. De herkomst is bekend op grond van een betrouwbare verklaring.

 

 

Leo van Esbroeck omstreeks 1910 afgebeeld met een kampioenspaard  gegeven de medailles om de hals. De vele foto's van boeren met hun paarden duiden erop dat zij trots waren op dit bezit en er een band mee hadden.

 

Het moet echter niet bij ideeŽn blijven. het gaat pas echt aanspreken als deze voorbeelden concreet zijn uitgewerkt in webpagina's.  Daarom zijn een paar doelen vertaald in de volgende webpagina's

  • Wie, wat en waar op de oude foto van de maand.
  • Deze week uit de oude krant.
  • Een artikel over onze streek.

Nogmaals het is een eerste aanzet in de hoop dat het u inspireert. Dit initiatief kan namelijk alleen een succes worden wanneer meer mensen hieraan meewerken.