Dit initiatief staat nog in de kinderschoenen. De eerste versie van deze internetpagina heb ik zelfstandig vorm gegeven. Wel heb ik een aantal mensen geraadpleegd om te kunnen beoordelen of dit initiatief kans van slagen heeft. De reacties waren hoopgevend en daarom wil ik minimaal een jaar proberen dit idee tot een succes te maken.  Hun suggesties heb ik grotendeels in deze pagina verwerkt

Deze internetpagina ben ik gestart omdat ik:

  • zeer ge´nteresseerd ben in de geschiedenis van het land van Hulst en hierdoor met anderen in contact wil komen om informatie te delen. 
  • denk dat het behouden, de beschikbaarstelling en het bestuderen van historisch materiaal alleen mogelijk blijft en meer succes zal hebben als daar grote belangstelling voor blijft bestaan.
  • verwacht dat, het verzamelen, bewaren, toegankelijk maken en beschikbaarstelling een voorwaarde is om dit erfgoed te bewaren.
  • ook belangstelling heb in moderne communicatie en in de praktijk wil kijken hoe het medium internet kan worden gebruikt om de belangstelling voor deze onderwerpen te stimuleren.

Als er voldoende belangstelling voor is en als er medewerking komt van anderen dan wil ik graag helpen deze internet pagina voort te zetten. Via deze pagina hou ik u op de hoogte van de ontwikkelingen in de samenwerking.

Vriendelijke groet,

Miel van Esbroeck

PS: Wil je iets meer over mij weten ga dan naar mijn persoonlijke website :      www.vanesbroeck.nl

 

         reacties naar aanleiding van de internetpagina kun jij sturen naar redactie@landvanhulst.nl