Oude kranten leveren soms prachtig historisch materiaal op. Het tientallen jaren bewaarde krantenknipsel in het oude doosje op zolder is natuurlijk extra mooi. Iemand vond het de moeite waard dat knipsel te bewaren.  Met het  uitknippen heeft de bewaarder zijn verhaal gecreŽerd. In veel archieven vinden we ook oude kranten en het NRC uit de eerste helft van de 20e eeuw staat met enkele andere dagbladen op de internetpagina van de Koninklijk Bibliotheek   http://kranten.kb.nl/index.html .

In het gemeente archief in Hulst bevindt zich ook een waardevolle verzameling dagbladen namelijk  Zelandia en het Hulster Blad; kranten uit de tweede helft van de 19e en de eerste helft van 20e eeuw.

Hierin is veel te vinden over de streek zoals een tijdgenoot het heeft beleefd en beschreven. Ook staan advertenties in waaronder, overlijdensadvertenties en advertenties van openbare verkopen.

Op deze pagina wil ik elke week een artikeltje tonen en deze ook een poosje laten staan, om een indruk te geven wat deze bron te bieden heeft.

 

In Zelandia van 6 november 1918 wordt de installatie van L.A.C van Esbroeck als burgemeester aangekondigd.

De week van 14 november 1918 was een heel bijzondere week in de wereldgeschiedenis. Op 11 november kwam met de wapenstilstand een einde aan de eerste wereldoorlog. Door Duitsland raasde een revolutie die het einde van het keizerrijk betekende. Ook in Nederland dreigde revolutie en de bevolking werd gemaand rustig te blijven. Maar op Hengstdijk had men toch een ander probleem namelijk de Spaanse griep. Uit andere bronnen weten we dat deze veel slachtoffers heeft geeist.

In Zelandia van 23 november 1918 stond dit berichtje over de Spaanse griep.

In Wikipedia staan ondermeer de volgende gegevens over de Spaanse griep

ďHoewel het de Spaanse griep genoemd wordt, ligt de oorsprong van deze ziekte naar alle waarschijnlijkheid in de Verenigde Staten. De laatste inzichten willen dat de Amerikaanse soldaten, die in de Eerste Wereldoorlog naar Europa gezonden werden, tegen meer dan 30 ziekten ingeŽnt werden. Waarschijnlijk heeft dat niet alleen de weerstand van de soldaten ernstig verminderd maar ook een virusmutatie opgeleverd. Dit nieuwe virus, van het subtype H1N1, heeft uiteindelijk geleid tot de pandemie.

Met het serieus op gang komen van de Amerikaanse troepenzendingen naar Europa, begon het zijn tocht over de aardbol. Aanvankelijk was het virus niet dodelijk, maar dat veranderde al snel. In Spanje, waar geen oorlogscensuur bij de media heerste, sloegen de kranten groot alarm toen verschillende mensen aan het virus stierven. De dood trad in na enkele dagen van koortsaanvallen die aan griep deden denken. Zo kreeg het virus zijn nogal misleidende naam. De Spaanse griep begon met hoge koorts, hoesten, spierpijn en keelpijn. Gevolgd door extreme moeheid en flauwtes. Men verloor zoveel energie dat men niet meer kon eten en drinken. De ademhaling werd steeds moeilijker, binnen enkele dagen gevolgd door de dood. De Spaanse griep had de opmerkelijke eigenschap om jonge volwassenen te treffen. Dit in tegenstelling tot echte griepepidemieŽn, waarbij met name kinderen en senioren de ziekte krijgen en laatstgenoemden de grootste risicoís lopen. In Nederland stierven 27.000 mensen aan deze ziekte. Al met al lijkt het erop dat maar liefst 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte. In totaal een half miljard mensen. De meest voorzichtige schattingen komen op 20 tot 40 miljoen doden. En net zo snel als het kwam, verdween het virus ook weer: eind 1919 was het voorbijĒ.


 

 

Ook het land van Hulst is vermoedelijk zwaar getroffen geweest door de Spaanse griep. Naast het getoonde krantenartikel getuigen de overlijdensstatistieken hiervan. Vermoedelijk lag de top van epidemie in november 1918. In deze maand overleden in het land van Hulst vergeleken met voorgaande maanden meer dan het dubbele aantal mensen. Bovendien zien we ook hier een groot aantal overledenen tussen de 15 en de 45 jaar.

Aangezien het aantal mensen dat de ziekte heeft gehad meer dan het tienvoudige was van het aantal overlijdensgevallen, zijn in het land van Hulst honderden mensen ziek geweest. Door het levensgevaar verbonden aan de ziekte zullen de meeste mensen deze epidemie niet licht vergeten zijn. Bovendien blijkt uit de kranten dat de commercie ook inspeelde op de angst van mensen. Op grote schaal worden medicijnen aangeprezen die mensen kunnen versterken waardoor zij minder vatbaar voor de ziekte zouden worden.