Wijzigingen 1 juli 2008

 • Foto van de maand april toegevoegd.
 • Artikel over archief notabelen Hulster Ambacht toegevoegd.
 • Vormgeving van de startpagina herzien.

Wijziging 1 juni 2008

 • Artikel toegevoegd over graffiti in gevangenis in Hulst.

wijzigingen 24 maart 2008

 • Artikel toegevoegd over de watersnoodramp van maart 1906.
 • Foto van de maand maart toegevoegd.
wijzigingen 27 februari 2008
 • Aan de streekgeschiedenis is een artikel toegevoegd over de Pastoor van Boschkapelle die in 1917 "bestolen" is.
 • De menustructuur van de internetpagina's is aangepast, zodat artikelen makkelijker terug te vinden zijn.
 • Om dezelfde reden is een site map toegevoegd.
 • De mededeling is toegevoegd betreffende genealogiedag voor Oost Zeeuws-Vlaanderen op 19 april te Axel.
 • Hier en daar zijn nog wat kleine verbeteringen aangebracht.