Toevoeging Rummersdijk en Klein Hengstdijkpolder aan kadastrale kaart

De toevoeging van deze week bestaat uit de uitbreiding van de kadastrale kaart van kaart Hengstdijk met het Noord Westelijke deel van de Klein Hengstdijkpolder en het Hengstdijkse deel van de Rummersdijkpolder. In totaal zijn nu meer dan 700 percelen ingevoerd. De gemeente Hengstdijk is daarmee voor meer dan de helft voltooid. Volgende uitbreiding van de kaart staat gepland voor 10 september. Dan wordt de Koningsdijk toegevoegd. Voor het bezoeken van deze pagina klik op de navolgende link en kies dan in de linker kolom voor de link 1 januari 1832 kadastrale kaart van Hengstdijk uit 1832 . Door op de kaart op een perceel te klikken maak je een link zichtbaar naar een pagina waar meer informatie over het perceel staat. Op deze pagina staat de oppervlakte van het perceel,  het gebruik van de grond, de kwaliteit van de grond, de eigenaar van de grond en in enkele gevallen ook al de gebruiker(s). 

Onderstaande tabel geeft aan dat het land van Hulst uit meer dan 26.000 percelen bestaat. Dit geeft aan dat het om een zeer omvangrijkproject gaat en dat zolang ik hier alleen aan werk keuzes moet maken. Mijn plan is het te beperken tot de gemeente Hengstdijk en Pauluspolder. Rond de jaarwisseling is dit ongeveer afgerond. Daarna ga ik de rest van de kadastrale kaarten koppelen aan het programma. Dit biedt de mij de mogelijkheid  om de  kadastrale gegevens die interessant voor mijn genealogiepagina in te voeren. Bovendien wordt daardoor mogelijk de basiskaarten over te dragen aan mensen die hier ook aan willen werken en daarmee een makkelijkere start hebben.  Mocht je hiervoor belangstelling hebben neem dan contact op.

Daarna ga ik kijken hoe ik de informatie voor Hengstdijk en Pauluspolder kan uitbreiden met oudere en recentere gegevens. Bovendien wil ik in korte tekstjes af en toe een toelichting geven op de kaart Een voorbeeld daarvan verschijnt op korte termijn en gaat over de familie Wierts. Deze familie bezat sinds het einde van de 17e eeuw grond in de omgeving van Hengstdijk en via internet was na te gaan wat hun relatie met de streek was.  Dit stukje komt op 27 augustus op internet.