Toevoeging aan kadastrale kaart

De kadastrale kaart van Hengstdijk op deze internetpagina is bijna af. Meer dan duizend percelen zijn ingetekend en enkele tientallen moeten nog worden gedaan. In feite toont de kaart dan de situatie per perceel in 1832. Waar het perceel voor gebruikt werd, wat de kwaliteit van de grond was, wie de eigenaar was en bij bewoonde percelen en de tuinen is meestal ook aangegeven wie de gebruiker was.  Na een grondige controle en correctie komen de vervolgstappen.  

Dit is de kadastrale kaart van Hengstdijk in 1832 met het grond gebruik. Deze kaart treft u aan onder het kopje oude kaarten op deze internetpagina.

Uit het boerderijenboek van het Land van Hulst heb ik voor enkele locaties al de gebruikers in de loop der tijd overgenomen. Het plan is dit voor alle boerderijen te doen. Vaak ontstaat er dan voor die boerderijen een bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot in de 17e eeuw.

In de kadastrale registers staan de aan- en verkopen van grond  vermeld. Hierdoor is het mogelijk de veranderingen in eigendom te volgen. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om bijvoorbeeld te laten zien hoe de situatie er een aantal jaren later uitziet. Zo zou bijvoorbeeld om de 30 jaar een soortgelijke kaart van de gemeente gemaakt kunnen worden.

De gebruikers van boerderijen zijn in het boerderijenboek te vinden. De gebruikers van de andere woningen zijn alleen voor 1832 aangegeven en dan ook nog niet altijd. Waarschijnlijk dat het bevolkingsregister meer informatie biedt. Per gezin is daarin aangegeven op welke locatie zij woonden, door middel van een letter voor de wijk en een nummer voor de exacte plaats. Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf 1850. Er is voor zo ver ik weet geen koppeling tussen de kadastrale nummering en deze vroegere huisnummers. Hopelijk is dit met een beetje puzzelen op te lossen, zodat er een volledig overzicht van de bewoningsgeschiedenis ontstaat.

Op basis van eerdere onderzoeken van de Vrienden van het Hulster Archief bestaan er ook kaarten met lijsten van gebruikers en eigenaren rond 1760 en er is zelfs een kaart van Hengstdijk van rond 1670. Met deze gegevens is het mogelijk ook verder terug te gaan in de tijd. Hierdoor zou het mogelijk zijn een bewonings- en eigendoms-geschiedenis over een periode van meer dan 250 jaar te maken (tot 1950 omdat anders de privacy van levende mensen in het geding komt).

Ook is het mogelijk foto’s en tekeningen aan locaties te koppelen.  Tot nu toe beschik ik over te weinig materiaal om daar een interessant overzicht van te maken.

Met deze gegevens ontstaat er voor de geïnteresseerden in familiegeschiedenis een makkelijk toegankelijke bron om op te zoeken waar je familie uit Hengstdijk woonde en kun je kijken wie er voor je in je huis heeft gewoond, Ook maken de overzichten duidelijk hoe bezit zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld.

De internetpagina heet  “land van Hulst” en dan ontstaat al heel snel de vraag of ook voor andere gemeenten zo’n overzicht gemaakt zal worden.  Ik denk dat het een heel waardevolle toevoeging aan de beschikbare bronnen zou zijn, maar mijn beschikbare tijd is beperkt. Er zijn meer dingen dan streek- en familie-geschiedenis die mij boeien. Daarom is mijn hoop gevestigd op mensen die hier enthousiast van worden en dit ook willen oppakken. Met raad en daad wil ik geïnteresseerden graag op gang helpen. Lijkt je dit een leuke klus neem dan even contact met mij op zodat we verder kunnen kijken of dit iets voor je is. Ik heb de kadastrale kaarten al verzameld en ga deze ook koppelen aan het programma.  Deze wil ik namelijk gebruiken voor het toelichten van mijn genealogische gegevens.