Kaart Hengstdijk compleet, maar….

De toevoegingen van de afgelopen periode bestaan uit de laatste percelen die van de gemeente Hengstdijk. Daarnaast is een functie toegevoegd aan het blad gebouwen. Daarin is nu de hoogte van de belastingheffing te zien in 1832. Gebouwen werden toen ingedeeld in een klasse 1 t/m 10. Klasse 1 betreft grote gebouwen en boerderijen die werden aangeslagen voor 60 gulden. Klasse 10 zijn arbeidershuisjes die aangeslagen werden voor 3 gulden. De aangegeven waarde vormt ook een indicatie voor de welvaart van de bewoners. Zo zien we dat de Strooienstad (Noordelijk deel van de Koningsdijk) grotendeels bestaat uit huizen in de klasse 8 t/m 10. Het makkelijkste krijg je toegang tot deze gegevens door de kaart te vergroten. Dan zie je gebouwen die volledig rood en ook gebouwen die slechts bestaan uit een rode rand. Als je dubbelklikt op de gebouwen met de rode rand dan opent zich een venstertje met een link naar de gegevens van het gebouw. Op de gebouwenpagina staat rechtsboven de klasse aangegeven.

Een detail van de kadastrale kaart met het venstertje naar de gebouwenpagina. Dit venstertje verschijnt na een dubbel klik op de gebouwen getekend met een rode omranding.
Dit is de gebouwenpagina waar rechts boven onder het kopje "gebruik" de klasse van het gebouw aangegeven. Het gaat om een kleine boerderij en deze is vastgesteld als klasse 5.
Dit is de perceelpagina waarop het gebouw is getekend. Deze perceelpagina gebruik ik om de bewoningsgeschiedenis aan te geven. Dat de gegevens over zo'n lange periode bewaard zijn gebleven is redelijk uitzonderlijk. Voor zelfstandige woningen die voor de belasting en het waterschap minder belang hadden is vermoedelijk veel minder informatie bewaard gebleven.

Het spreekwoord zegt al doende leert men. Dat geldt ook zeker voor het gebruik van het programma waarmee ik deze tabellen en kaarten maak. Na een halfjaar ervaring hiermee zie ik dat er soms fouten zijn gemaakt of de verwerking beter kan. De komende weken ga ik die verbeteringen aanbrengen. Voorts wil ik aan de slag met de gegevens na 1832. Van de redactie van de internetpagina van Hengstdijk kreeg ik de afgelopen week  een overzicht van de hoofdbewoners van de gemeente Vogelwaarde in 1947 en hun adres. De uitdaging is deze gegevens zodanig in te voeren dat het ook zo mooi mogelijk toont op de perceel en gebouwen pagina’s.

Ongeveer 4 % van de percelen in het land van Hulst in 1832 is op deze internetpagina in kaart gebracht. Het volgende gebied dat ik wil bewerken zijn de aangrenzende gebieden van Hengstdijk zoals de Pauluspolder,  het noordelijke deel van de Stoppeldijkpolder en het deel van de Rummersdijkpolder dat bij de gemeente Ossenisse hoorde.