Huis en hof (deel 1)

Na de reeks over het groot grondbezit te Hengstdijk nu een reeks over de eigendom van de lokale bewoners. Het eerste deel gaat over Francies de Smit (huidige adres Plevierstraat 20), Jan Staal de herbergier van Kerkstraat 3, Jacobus Kint(s) de dorpssmid Plevierstraat 21, de wagenmakers van het dorp, Jan Anthony Hermans Plevierstaat 16 en Jan Hermans Kerkstraat 1. Met de stukjes verwacht ik niet alleen de geschiedenis van huizen en hun bewoners te tonen, Maar ook iets te laten zien van de vroegere gemeenschap en de leefomstandigheden. In dit eerste deel valt meteen op dat deze 5 mensen hun beroep in het dorp uitoefenden, maar hun diensten en producten ook voor het dorp bestemd waren. Heel anders dan tegenwoordig werd een groot deel van de goederen en diensten die men gebruikte in het dorp of in de streek geproduceerd. Hier kunt u doorklikken naar het artikel huis en hof (deel 1).

 

Het huidige huis op Kerkstraat 3 is volgens mij ongveer 100 jaar oud en staat recht tegenover de kerk. Mijn ouders hebben hier de eerste jaren van hun huwelijk gewoond en daarna was het de woning van mijn oom en tante. In het huis daarnaast woonde mijn oudoom Ward van Esbroeck. Op basis van een oude foto en de kaart uit 1832 stond op de plaats van beide huizen een huis met een herberg en waarschijnlijk ook een grote schuur.


In deze stukjes zijn kaartjes opgenomen, maar ik zou de gegevens willen aanvullen met informatie over de bewoners en met oude foto’s. Mocht u oude foto’s hebben of een stukje familiegeschiedenis dat hiervoor gebruikt kan worden dan zou ik daar graag gebruik van maken. Reageer dan en ik neem contact met u op om te kijken hoe we het kunnen verwerken.