Ambachten in de 19e eeuw te Hengstdijk

Vanaf 1820 werden in alle gemeentes in Nederland overzichten bij gehouden van de inwoners per woning. Dit is waarschijnlijk een prima bron om naast de eigenaren van een woning ook de gebruikers terug te vinden. Bovendien bieden deze boeken nog veel meer informatie. Je ziet het beroep van de inwoners, hun geboortedatum en hun geboorteplaats, hun religie en de vorige gemeente waar ze gewoond hebben. Op grond van deze tabellen heb ik een artikel over de ambachten te Hengstdijk in de 19e eeuw geschreven.

Bovenstaande tabel beschrijft het gezin van Pieter Herremans en Apolonia Smit. Hierin zit veel informatie. Pieter is wagenmaker en Apolonia was winkelierster. Opvallend zij had dus een los van haar man een eigen beroep. Ze hadden 2 kinderen Apolonia en Charles en deze werkten in de winkel. Daarnaast woonde bij hen in huis Francies Smits landbouwer die weduwnaar was. Uit andere stukken blijkt dat hij de vader van Apolonia was. Apolonia Hamelinks heeft in dit gezin als dienstmeid gewerkt, maar de naam is doorgehaald, wat betekent dat zij was vertrokken voor 1848 (de einddatum van dit register). Bovendien werkte Apolonia Eekelaar er als dienstmeid.

De kerst en jaarwisseling is een periode van bespiegeling en plannen.  Nu wil ik jullie niet vermoeien met het wel en wee van de familie van Esbroeck, maar een paar van mijn ideeën over de geschiedenis van het land van Hulst wel ik met jullie delen. De (bewonings)geschiedenis van Hengstdijk staat voor mij hoog op de lijst. De interesse die ik de afgelopen maanden zag van de lezers van “Hengstdijk.eu” is een stimulans om hiermee door te gaan. Deze klus is heel arbeidsintensief. Elke twee weken vorderingen melden is dan ook niet haalbaar. Er zijn echter meer aspecten aan de geschiedenis van Hengstdijk.  Daarbij denk ik aan de lokale besturen, van bijvoorbeeld gemeente, waterschap, armenzorg, kerk en boerenleenbank. Daarbij wil ik niet alleen naar de personen kijken, maar vooral ook naar de functie die zij in de samenleving hadden, welke normen en waarden een rol speelden, waardoor een tijdsbeeld ontstaat dat heel anders is dan het onze.

Er is zeker ook plaats voor persoonlijke geschiedenis. Op mijn website van “esbroeck.nl” ga ik verder met het onderzoek naar de levende nazaten van Cornelis Krieckaert uit 1550 en het verhaal achter zijn nazaten uit een ver verleden.

In de familiegeschiedenis wil ik ook aandacht besteden aan personen uit Hengstdijk. De samenwerking met Hengstdijk.eu heeft geleid tot een geïnteresseerd publiek. Het opzoeken van historische feiten is leuk maar het wordt nog veel leuker als je ziet andere mensen er interesse voor hebben.

Ook wil ik een maandelijkse kolom schrijven over mijn drijfveren om mij in geschiedenis te verdiepen.  Het plan is lezers te informeren over wat ze de eerst komende tijd kunnen verwachten, belangstelling wekken en mogelijk ook interesseren om mee te doen.

Tot slot ben ik voor de vrienden van het Hulster Archief sinds kort aan het kijken of ik samen met hen een website kan bouwen.  De Vrienden hebben de afgelopen jaren de archieven van de gemeente Hulst op veel gebieden beter toegankelijk gemaakt en veel kennis verzameld over historische bronnen. Een website is volgens mij een prima manier om hun werk aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren, vrijwilligers aan te trekken en te stimuleren hun activiteiten voort te zetten.

De volgende toevoeging staat gepland voor 14 januari en gaat over het jaarlijks verslag dat het gemeente bestuur in de tweede helft van de 19e eeuw uitbracht aan de provincie.

Bij het begin van een nieuw jaar hoort ook de beste wensen voor het nieuwe jaar, met vooral gezondheid en voorspoed voor jou en de mensen die je dierbaar zijn.