Toevoeging rapport gemeente Hengstdijk 1855

Deze week is een artikel rapport over de toestand van de gemeente Hengstdijk in 1855 aan de provincie toegevoegd. Dergelijke rapporten dienden gemeenten in de tweede helft van de 19e eeuw jaarlijks uit te brengen. 

In deze rapporten werd aandacht besteed aan de werkgebieden van de gemeente, zoals openbare orde, openbaar onderwijs, dienstplicht, brandweer, infrastructuur,  sociale zorg (armenwezen) en gezondheidszorg. Daarnaast werd ook in gegaan op de economische toestand

Dit artikel verschijnt in 2 delen. Het eerste deel, dat deze week uitkomt, gaat vooral over bevolkingsomvang, onderwijs en dienstplicht. Het volgende artikel gaat over armenzorg, de infrastructuur van de gemeente en de economie.  a

Zodra het archief geopend is, is het de moeite waard om de rapporten van latere jaren te bekijken en de ontwikkelingen aan te geven. Bovendien lijkt het mij interessant om ook de vergelijking met ander gemeenten te maken. 

Het volgende artikel verschijnt naar verwachting op 28 januari.

 

Voorblad van het rapport met het stempel van de gemeente Hengstdijk en ondertekend door de gemeentesecretaris.