Toevoeging rapport gemeente Hengstdijk 1855

Deze week is een artikel rapport over de toestand van de gemeente Hengstdijk in 1855 aan de provincie toegevoegd. Dergelijke rapporten dienden gemeenten in de tweede helft van de 19e eeuw jaarlijks uit te brengen.  In deze rapporten werd aandacht besteed aan de werkgebieden van de gemeente, zoals openbare orde, openbaar onderwijs, dienstplicht, brandweer, infrastructuur,  …

Toevoeging rapport gemeente Hengstdijk 1855 Lees verder »

Huis en hof (deel 1)

Na de reeks over het groot grondbezit te Hengstdijk nu een reeks over de eigendom van de lokale bewoners. Het eerste deel gaat over Francies de Smit (huidige adres Plevierstraat 20), Jan Staal de herbergier van Kerkstraat 3, Jacobus Kint(s) de dorpssmid Plevierstraat 21, de wagenmakers van het dorp, Jan Anthony Hermans Plevierstaat 16 en …

Huis en hof (deel 1) Lees verder »

Grondbezit (deel 2)

De internetpagina  is vandaag aangevuld met een tweede artikel over het grootgrondbezit in de gemeente Hengstdijk in 1832 op basis van de kadastrale kaart.  Via het klooster van Ter Duinen en de prinsen van Oranje (de stadhouders)  komen we uit bij een viertal grootgrondbezitters namelijk De algemene Nederlandse Maatschappij, de familie Hombach, de graven Robianno en de …

Grondbezit (deel 2) Lees verder »