De pastoor bestolen

Het was in de zomer van 1917 pastoor M. Gouverneur van Boschkapelle, werd beroofd  van het fruit in zijn boomgaard. Boschkapelle was toen een dorp met veel landarbeiders en grondwerkers. Onder normale omstandigheden hadden de meeste inwoners een sober bestaan, maar door de eerste wereldoorlog ontstond er gebrek en waren de prijzen van levensmiddelen sterk opgelopen. De onderstaande aantekening van de pastoor gaf aan dat hij weinig begrip had voor het optreden van een paar “schaapkes” uit zijn behoeftige kudde.

Kerk en pastorie van Boschkapelle

Tuindieven: Op 28 augustus 1917 toen de pastoor naar de retraite was, maakten eenige kinderen en getrouwde vrouwen uit de buurt van zijne afwezigheid gebruik om de peren- en appelboom te plunderen. Plunderen is het ware woord. Van vijf naast elkander staande flinke ja rijk geladen boomen bleef totaal niets over. Met manden en zakken werden de peren weggedragen en wijl deze voor de kinderen te  zwaar waren, kwamen de moeders ze halen. De dienstbode was in die ogenblikken afwezig toen zij terugkwam was alles gebeurd; nog een paar kwajongens heeft zij gezien. De vrouwen die, als hadden ze het volste recht in de tuin geweest zijn, waren prima primaria: Philomena Otjes huisvrouw van Alphons Otjes, verder Louisa Kroes huisvrouw van Hipoplyte Schelfhout, Philomena Schelfhout  huisvrouw Alphons de Loos, Maria Durinck huisvrouw Camille van Damme, Apolonia Borm huisvrouw Alphons Mel, Maria de Vree huisvrouw van Petrus Wentzler.

 

In de kantlijn staat vervolgens. “Dit is door pastoor G in zijn booze bui wel wat overdreven. De vrouwen meenden dat zij permissie hadden. De pater had permissie gegeven aan de jongens. Het had gestormd en er was veel fruit afgewaaid. De vrouwen hebben het meeste teruggebracht. Zij meenden het soo kwaad niet. (FR)”

Vermoedelijk is deze kanttekening erin gezet door zijn opvolger pastoor Aloys Fruijtier.

Deze tekst is afkomstig uit de memoriales van de Rooms Katholieke parochie van Boschkapelle. Dit waren de aantekenboekjes van de pastores, waarin zij de belangrijkste gebeurtenissen in hun parochie optekenden. Daardoor geven zij vaak een heel mooi beeld van de religieuze opvattingen en gebruiken, maatschappelijke ontwikkelingen en zoals hierboven een karakterschets van de pastoor. Hij schreef vermoedelijk de woede van zich af en vond het ook nodig de namen van de “schuldigen” vast te leggen voor de eeuwigheid.

De memoriales van Boschkapelle bestaan uit een tweetal boekjes met elk ongeveer 150 bladzijden. Het is zeker de moeite waard om de verschillende parochiearchieven eens door te spitten of er meer van deze werkjes bewaard zijn gebleven. De parochie archieven van het land van Hulst bevinden zich in het gemeente archief van Hulst.